SATS har besluttet å stenge alle sentre midlertidig